GFXPub - Graphics Resources and Development

Full Version: [Story] Ucenicul în căutarea iluminării
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
[Image: The-Last-Airbender-avatar-the-last-airbe...00-822.jpg]

Discipolul se apropie de maestrul său: 

– De ani de zile sunt în căutarea iluminării, spuse. Simt că sunt aproape să o ating. Am nevoie să ştiu care e pasul următor. 

– Cum te întreţii?, întrebă maestrul. 

– Nu am învăţat încă să fiu autonom; mă ajută părinţii. Dar ăsta e doar un detaliu. 

– Pasul următor pe care trebuie să-l faci e să te uiţi direct la soare timp de jumătate de minut, spuse maestrul. 

Discipolul îi urmă sfatul, ascultător. După ce trecură 30 de secunde maestrul îi ceru să-i descrie ce avea împrejur. 

– Nu reuşesc să văd. Soarele m-a orbit! spuse discipolul. 

– Un om care caută doar lumina, evitând propriile responsabilităţi, nu va găsi niciodată iluminarea. Şi unul care se uită fix doar la soare va orbi, răspunse maestrul. 

Înainte de a te avânta entuziasmat către sfere înalte, nu uita să verifici că ești ancorat în realitate. Și să te asiguri că frânghia este rezistentă!